hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Funkcija prozora

Jezici

EN windowing function; window;

Definicija

Naziv za veći broj matematičkih funkcija izraženih bilo analitički, bilo tablično, bilo grafički, čijim se trenutnim vrijednostima množe odgovarajuće trenutne vrijednosti isječka nekog signala u digitalnom formatu radi točnije analize i sinteze zvuka (v. prozor). Time se otklanjaju pogreške koje bi nastala uslijed trenutnih skokova vrijednosti na početku i kraju tog isječka. Funkcija prozora nose naziv prema autorima koji su određeni tip prozora matematički osmislili (npr. Kaiserov prozor, Blackmannov prozor, Gaussov prozor)

Primjer za jednostavnu naredbu u jeziku C kojom se izračunava niz od Nw vrijednosti Hammingova prozora:

for (i = 0 ; i < Nw ; i++)
    W [ i ] = 0.54 - 0.46*cos( 2*Pi*i/(Nw - 1) );

gdje je W [ i ] vrijednost i-tog elementa funkcije prozora, koji se sastoji od Nw elemenata, a Pi je unaprijed definirana konstanta π.

Komentar

Nw diskretnih vrijednosti prema izračunu iz DF može se za potrebe daljnje obrade pohraniti u računalnu memoriju kao tablica, a interpretirati kao funkcija po točkama prekida, što je računski daleko učinkovitije nego opetovani izračun svake potrebne točke.

Referencije

<FRM>, 97, 100, 101, 229, 235, 239;  
<CR>, 297, 311-313;