hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Generator

Jezici

EN generator;

Etimologija

"Lat. generator = roditelj, stvoritelj, tvorac; od generare = rađati, stvarati, od genus = vrsta, spol"
    (<NG>, 84)

Definicija

(1)
Stroj ili uređaj koji proizvodi nešto.

(2)
U računalnim znanostima se generator definira kao [softverska] rutina koja može konstruirati druge rutine određene namjene, koristeći se zadanim parametrima.

U glazbenoj informatici primjeri su: Ovakve rutine ugrađene su u moderna okružja za skladanje, sintezu i obradu zvuka pomoću računala, nerijetko i u izvornom kodu.

Referencije

<CEC>;   <OX>;