hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Generator slučajnih brojeva

Jezici

EN random number generator;

Definicija

Fizički ili računalni mehanizam oblikovan za generiranje niza brojeva koji nemaju neki lako raspoznatljiv slijed, te ih se može uzeti za slučajne. (<WK>, Random_number_generator). U glazbenoj informatici moguće je generirati:

(1) Prave slučajne brojeve, hardverski, uzorkovanjem nekih fizikalnih slučajnih procesa.

(2) Pseudoslučajne brojeve, pomoću softverskih algoritama za aproksimiranje nekih svojstava slučajnog niza brojeva. U programskom jeziku C i srodnim jezicima, to je funkcija rand( ) .

Nizovi slučajnih brojeva važni su za generiranje slučajeva u algoritamskom skladanju i generiranju šumova u digitalnoj sintezi zvuka.

Komentar

Ideja slučaja ukorijenjena je u skladateljskim postupcima glazbe 20. stoljeća, te je računalo kao pomoćno sredstvo u donošenju matematičkih odluka pri skladanju i izvođenju primijenjivano na različitim razinama.

Referencije

<WK>;    <NG>: 261 (Slučaj);