hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Jedinični generator

Jezici

EN Unit Generator, u-gen, UG;

Etimologija

od EN Unit: jedinica + generator

Definicija

Naziv koji je skovao pionir računalne glazbe Max Matthews, autor klase računalnih programa MUSIC, a označava osnovne formalne gradbene jedinice ili [unaprijed kompilirane] module tih kompilatora blok sheme. J.G. predstavljaju važan razvojni napredak u projektiranju glazbeničko programerskih sučelja jer:
  • omogućavaju intuitivno međusobno povezivanje, poput elektroničkih uređaja i sklopova u tradicionalnoj elektroničkoj glazbi

  • omogućavaju da se ideju, shemu odn. model nekog djela elektroakustičke glazbe realizira u formi računalnog programa brzo i učinkovito, od strane osoba koje ne moraju biti profesionalni inženjeri računalstva.
Njihovi logički i funkcionalni ekvivalenti do danas su zaživjeli kao objekti vodećih softverskih okružja za računalnu glazbu i oblikovanje zvuka, uz pomoć ili bez korištenja programskih jezika.

Komentar

Također se negdje u literaturi za J.G. rabi naziv opkod (EN opcode = operation code), kojim se označava unaprijed kompilirane gradbene elemente neke sheme, mreže ili kompleksnijeg programa. J.G., odn. opkodovi obično su arhivirani u formi softverske biblioteke iz koje ih kompilator blok sheme poziva i integrira u složeniji program za izvođenje neke skladbe.
U softverskoj praksi i teoriji jedinični generatori imaju usporednicu s elementima u dijagramima tijeka nekog programa.

USP. MUSIC-N, Csound, Max, PD, SuperCollider, ...

Referencije

<WK>Unit Generator;   <FRM>: 174, 247, 519;   <CSM>: Introduction, Opcodes Overview;