hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Genetički algoritam

Jezici

EN genetic algorithm; NJ ; FR ; TL ;

Definicija

Znanstveni naziv za metaheuristiku nadahnutu procesom prirodnog odabira, što spada u širi razred evolucionih algoritama.

Tipični genetički algoritam sadrži:
  • genetički prikaz područje rješenja
  • fitness funkciju (reproduktivne uspješnosti) za procjenu područja rješenja.
Evolucija obično kreće od populacije slučajno odabranih kandidata i predstavlja iterativan proces, u kojem se svaka iteracija naziva generacijom. U svakoj se generaciji reproduktivna uspješost procjenjuje i najuspješniji se kandidati stokastički rekombiniraju u novu generaciju, koja predstavlja sljedeću iteraciju izračuna. Obično se izračun završi ili kad se dostigne maksimalan broj generacija ili kad se postigne zadovoljavajuća reproduktivna sposobnost.

U digitalnoj sintezi zvuka genetički se algoritam može rabiti za dinamičko modificiranje sadržaja valne tablice, čime se postiže timbralna živost i organičnost sintetiziranog zvuka.

Komentar

Genetički algoritam predstavlja jednu od temeljnih tehnologija umjetne inteligencije i strojnog učenja.

        --- S T R A N I C A    U    I Z R A D I ---

U prilogu se nalazi izvorni C kod programa za demonstraciju generiranja 12 visina tonova pomoću genetičkog algoritma.

Referencije