hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Impulsni odziv

Jezici

EN impulse response; NJ Impulsantwort; FR réponse impulsionnelle; TL risposta all'impulso;

Etimologija

impuls + odziv

Definicija

(1)
"(Naziv za) vremenski i frekvencijski odziv nekog mehaničkog, akustičkog, električkog sustava ili modela na idealno kratak impuls pobude..." U teoriji digitalnih filtera i.o. je "...odziv na funkciju jediničnog uzorka", dakle na signal odn. podatak koji se sastoji samo od jednog uzorka jedinične vrijednosti. <FRM>

(2)
(Naziv za) način na koji neki uređaj (sustav) odgovara na impuls. Primjerice, reverberacija neke prostorije može se promišljati kao njezin i.o. Značajan dio informacije o nekom uređaju može se odrediti iz njegova i.o.
Frekvencijski, fazni i tranzijentni odziv također su vezani za ovu specifikaciju. <ACG>

Teorija obrade signala pokazuje da se odziv sustava na bilo koju pobudu dade izraziti matematičkom formulom:

y(n) = h(n) * x(n)

gdje je y obrađeni signal, x ulazni signal ili pobuda, h impulsni odziv, n redni broj uzorka, dok je "*" matematički operator konvolucije.

Komentar

Ova univerzalna, jednoznačna i jednostavna formula predstavlja osnov gotovo cjelokupne digitalne obrade signala. Na projektiranju svojstava impulsnog odziva i prevođenju članova ove apstraktne formule u konkretne algoritme zasniva se dobar dio prakse pisanja softverskih objekata za obradu signala, pogotovo u stvarnom vremenu.

Referencije

<FRM>: 113; <ACG>: Impulse Response;