hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Istitravanje

Jezici

EN decay; NJ Abklingvorgang, Ausklingvorgang, Ausschwingung; FR (transitoire d') extinction (du son); TL (transitorio di) estinzione (del suono);

Definicija

(1.)
Važan mehanički parametar nekog titrajućeg sustava koji se učestalo rabi u upravljanju standardnim metodama sinteze zvuka, a odnosi se na prijelazno stanje od trenutka kad neki akustički mehanizam izgubi pobudu do stanja mirovanja (tišine).

(2.)
Naziv za pad u intenzitetu dinamičke ovojnice nakon početna utitravanja [ili impulsa, op. aut.] (npr. pri zatrzanoj žici) (<NG>, 116)

Komentar

(USP.) impulsni odziv

U akustici monofonih glazbala se period pretitravanja iz jednog pobuđenog stanja u drugo, npr. pri promjeni visine tona legato tehnikom naziva tranzicija.

Referencije

<NG>: 116;