hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

ISPW

Jezici

EN ISPW; NJ ISPW; FR SIM;

Etimologija

od EN: IRCAM Signal Processing Workstation = IRCAM radna stanica za obradu signala
u FR: SIM = Station d'informatique musicale = stanica za glazbenu informatiku

Definicija

Naziv za prvu integriranu radnu stanicu namijenjenu kreiranju računalne glazbe. Uređaj projektiran na institutu IRCAM u Parizu bio je u aktivnoj uporabi koncem 80ih i početkom 90ih godina 20. stoljeća, a sastojao se od NeXT Cube računala s ugrađenim (1 - 3) hardverskih modula za digitalnu obradu signala i bio je pogonjen UNIX (NeXT) operacijskim sustavom. Za razliku od prijašnje generacije mainframe računala, koja su se mogla ugrađivati i rabiti samo u visoko specijaliziranim računskim centrima s posebno organiziranim režimom rada, ISPW je svojim skromnim fizičkim dimenzijama (30 * 30 * 30 cm), robustnošću, prenosivošću i funkcionalnom stabilnošću bio podatan za korištenje u malim umjetničkim ateljeima, sveučilištima, studijima za snimanje i za živu svirku, te je kao takav, unatoč relativno visokoj nabavnoj cijeni omogućio prvi stvaran procvat kreativne uporabe računala u glazbenom stvaralaštvu i deelitizaciju glazbene informatike.

Cijeli uređaj bio je koncipiran kao poslužitelj FTS (= faster than sound) s klijentima (sučelje, aplikacijski programi).

Komentar

Povijesno značajno za ISPW bilo je i grafičko programersko i korisničko okružje / sučelje MAX temeljeno na vizualnim ikonama koje su predstavljale module sintetizatora, koje je bilo moguće na intuitivan način grafički povezivati u spojeve, a u module same upisivati parametre koji su određivali funkcioniranje modula samih, te kontrolirati cijeli sustav u stvarnom vremenu pomoću MIDI i drugih vanjskih sučelja i međusklopova, ali i pomoću kompozicijskih algoritama proizvoljne kompleksnosti. Autor ovog sučelja bio je Miller Puckette, danas profesor kompozicije na Kalifornijskom sveučilištu u San Diegu (UCSD).

Neprestanim porastom procesne moći po cijeni koštanja mikroprocesora koji se ugrađuju u računala koncem 20. i početkom 21. stoljeća, hardversku snagu u obradi signala bilo je moguće postići i na znatno jeftinijim računalima, čime je ISPW izgubio na važnosti te se naposlijetku i prestao proizvoditi.

Softver ISPW prenesen je (portiran) na druge platforme, ili je po iskustvu ISPW na novo napisan, a slijednici filozofije ISPW su programska okruženja MAX/MSP, PD i jMAX.

Referencije

<IR>