hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Izjednačivanje

Jezici

EN equalisation, equalization, EQ (EQ-ing); NJ Equalisierung, Entzerrung;

Etimologija

Lat. equalis = jednak, ravan

Definicija

Jezično ispravan i za uporabu poželjan naziv za tehnički postupak mijenjanja, podešavanja i ugađanja prosječne energije pojedinih pojasa spektra zvučnog signala u snimanju, presnimavanju, reprodukciji, prijenosu i ozvučavanju, a u svrhu izjednačivanja stvarnog slušnog dojma s onim željenim, bilo iz tehničkih, komunikacijskih ili umjetničkih razloga.

Postupak se provodi pomoću banke pojasnih filtara s konotrolom jednog ili više parametara. Ovi filtri mogu biti realizirani hardverski ili softverski i to kao samostojeći moduli ili integrirani u stol za miješanje ili neku drugu kontrolnu površinu ili sučelje. Ukoliko je jedini parametar svakog filtra u banci visina izdizanja odnosno prigušivanja energije odgovarajućeg pojasa spektra govorimo o grafičkom izjednačivaču (ekvalizatoru). Ukoliko uređaj nudi odabir ili simultanu kontrolu nad većim brojem parametara kao što su tip pojedinih filtara, središnja frekvencija, širina pojasa i stupanj izdizanja ili prigušivanja tada govorimo o parametarskom izjednačivaču.

U višekanalnoj produkciji i reprodukciji zvuka s računalnom automatizacijom pohranjuju se svi parametri snimanja odnosno reprodukcije u računalu memoriju. Tada se pojam izjednačivanje (usp. ekvalizacija) kanala odnosi na skup gore spomenutih parametara i njihovih vrijednosti za pojedini kanal.

Komentar

USP. ekvalizacija

Referencije

<NG> Str. 59, 116