hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Akustika

Jezici

EN acoustics; NJ Akustik; FR acoustique; TL acustica;

Etimologija

od grč. ἀκουστικός (akoustikos) : čujno <WK>

Definicija

(1) Općenito, grana fizike koja se bavi mjerljivim mehaničkim vibracijama u krutim, tekućim i plinovitim tvarima. Pored ove općenite definicije još se tri čine za glazbu i glazbenu informatiku korisnima:

(2) Glazbena akustika, kao ogranak akustike koji se bavi fizikalnim aspektom glazbe: kako funkcioniraju zvukovi u glazbenoj uporabi, funkcioniranje glazbala, fizika govora i pjevanja, fizikalna analiza (i sinteza) glazbenih zvukova.

(3) Arhitektonska akustika, kao interdisciplinarna djelatnost koja se bavi projektiranjem i kontrolom kvalitete zvuka u građevinama.

(4) Akustika (=akustički odziv) prostora ili prostorije, kao glazbenički vrijednosni sud o kakvoći zvuka na određenom mjestu. Digitalno snimanje, odn. uzorkovanje akustičkog odziva rabi se u sljedećim umjetničko tehničkim postupcima:

Komentar

Mada je akustika propulzivna interdisciplinarna grana poimanja koja ne samo da je u svakoj povijesnoj epohi nosila relevantno mjesto u pogledu na svijet, nego i zadire u gotovo sva zamisliva područja ljudske istraživačko stvaralačke djelatnosti, od medicine preko fonetike do vojne tehnologije, od fundamentalne znanosti do primijenjene umjetnosti, za glazbenoinformatička motrišta ove četiri definicije čine se u 21. stoljeću najbliskijima po sadržaju i najakuratnijima po opsegu.

USP  psihoakustika
         zvukovna umjetnost

Referencije

<ASA>;   <BA>: 1-7;   <WK>: Acoustics