hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Kanalni vokoder

Jezici

EN channel vocoder; NJ Kanalvokoder;

Etimologija

kanalni (od kanal) + vokoder

Definicija

Općenito, naziv za uređaj kojim se komprimira ili kodira podatke koji predstavljaju valni oblik govora, tako da se očuva njegova razumljivost.<CIM>

U elektroničkoj glazbi, uređaj ili modul sintetizatora za dinamičku modulaciju boje zvuka jednog zvučnog signala drugim zvučnim signalom. Signal nositelj najčešće ne sadrži govorne karakteristike. Za signal modulator obično se uzima govor ili snimak govora. Ovaj se signal pojasno filtrira da bi se dobilo više paralelnih filterskih kanala sa središnjim frekvencijama koje odgovaraju formantima samoglasnika ili njihovim komponentama. Dinamičkom informacijom o jakosti signala unutar tih kanala modulira se signal nositelj, čime se govornu artikulaciju prenosi na negovorni signal. Zvukovni rezultat može se opisati kao "instrument koji govori" ili zvuk koji govori".

Kanalni vokoder relativno je jednostavno realizirati u digitalnoj tehnologiji, pomoću računalnog programa.

Komentar

Prvi praktični primjer kanalnog vokodera konstruirao je i patentirao Homer Dudley 1928.

Referencije:

<CIM>: Speech;   <CCRM>   <SHB>: 214 (Perry Cook);