hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Vokoder

Jezici

EN vocoder; NJ Vocoder; FR vocoder; TL vocoder;

Etimologija

EN: voice (=glas) + coder (=uređaj za kodiranje)

Definicija

(1) "(Naziv za) hardverski uređaj ili softverski program za analizu i (re)sintezu ljudskog glasa. Izvorno razvijen kao uređaj za kodiranje govora u telekomunikacijama (...), našao je široku primjenu u elektroničkoj glazbi." (<WK>: Vocoder)

(2) "(Naziv za) uređaj koji dva različita zvukovna signala, najčešće govor i kakvu drugu zvukovnu građu (npr. zvukove glazbala snimljene mikrofonom, sintetizator, eletroničke orgulje, šumove --npr. gong, bubnjeve, generator šuma -- i sl.), tako kombinira i obrađuje da specifičnu artikulaciju govornih zvukova prenosi na (negovorne) zvukove, pa se čini da ti (negovorni) zvukovi govore..." (<NG>: 303)

(3) Zajednički naziv za dvije vrste softverskih programa rabljenih u računalnom oblikovanju zvuka, koji mada oba počivaju na modelu funkcionalnosti vokodera, u ideji, razradi i primjeni znatno se razlikuju. To su kanalni vokoder i fazni vokoder.

Referencije

<WK>: Vocoder<NG>: 303;  <SHB>: 213- (Perry Cook);