hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Kompajler (=>kompilator)

Jezici

EN compiler;

Etimologija

Definicija

Naziv koji se primarno rabi za računalne programe koji prevode izvorni kod pisan od strane čovjeka u nekom višem, kompiliranom programskom jeziku (npr. C) iz čovjeku čitljivog tekstovnog (ili čak grafičkog) formata u niži, strojno čitljiv programski jezik (tj. strojni jezik), dakle kompilira skupove optimalnih strojnih naredbi, potrebnih za izvođenje tog programa. Svaki pojedini k. nosi naziv ovisno o vrsti višeg jezika i stroja odn. procesora, npr. C++ Intel compiler ili Fortran95 MipsPro compiler.

Komentar

Posebnu vrstu kompilatora koji su našli svoje mjesto u generiranju glazbenih sadržaja pomoću računala predstavljaju kompilatori blok-sheme, koji su se razvijali kroz familiju MUSIC-N okružja, u svojim sučeljima tekstovno ili grafički oponašajuće sheme spojeva (EN patch) komponenti u tradicionalnoj elektroničkoj glazbi.

Kritika

Mada je etimološki i jezično ispravno termin izvesti direktno iz latinskog (kompilator, USP npr. sintetizator), a ne posredno preko engleske izvedenice, termin se u tehničkom hrvatskom jeziku do te mjere jednoznačno udomaćio, da s 2007. godinom utvrđujemo zatečeno stanje i stavljamo predmet na diskusiju.

Tijekom drugog desetljeća 21. stoljeća termin kompilator se teorijskoj terminologiji računalstva ipak postupno sve više rabi, kao i u izvedenicama, vjerovatno zahvaljujući konzistentnoj uporabi u visokom školstvu.
(Stanko Juzbašić)

Referencije

<BR>:Compiler