hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Spoj (patch)

Jezici

EN patch; NJ Patch (Flicken); FR patch (abstraction); TL ;

Etimologija

od starofranc. piece = komad

Definicija

Predložen naziv za sklop međusobno funkcionalno povezanih softverskih objekata unutar računalnog programa ili okružja za računalnu sintezu, obradu zvukovnog signala ili algoritamsko skladanje, prvenstveno sastavljen metodom grafičkog programiranja putem korisničkog sučelja, poput Pd, Max/MSP ili OpenMusic, takav da elementi od kojih je sastavljen zadržavaju svojstva i funkciju, a spoj u cjelini funkcionira kao zaseban softverski podprogram. U tim modernim okružjima za računalnu glazbu može se iz takvog spoja proizvesti apstrakcija, tj. modularni programski objekt / element s definiranim ulazima, izlazima i parametrima, za povezivanje u složenije spojeve.

Termin vjerojatno ima dvostruku genezu:
  • iz tradicije analogne elektroničke glazbe gdje se hardverske module signalnim kabelima povezivalo u veće funkcionalne cjeline, primjerice sintetizatore.
  • iz tradicionalnog računalstva, gdje "patch" predstavlja termin za softverski dodatak (zakrpu) koji se primijenjuje na neki već postojeći program i njime se ispravlja nedostatak ili se obogaćuje, poboljšava odn. popravlja funkcionalnost tog programa.

Komentar

U jezičnom se smislu i izvedenice ponašaju logično. Softverski spoj uistinu je spoj programskih elemenata ili jednostavnijih spojeva/objekata. U tradiciji profesionalne glazbene produkcije općenito, termini su također uvriježeni i razgovjetni:
  • patch panel = spojno (prijepojno) polje
  • synthesizer patch = sintetizatorski spoj
  • patching = spajanje
  • patch cable = spojni kabel

Referencije

<Hrvatski jezični portal>: spoj