hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Lisp

Jezici

Etimologija

od. EN: List + Processor

Definicija

Ime obitelji interpretiranih viših programskih jezika duge povijesti i karakterističnog bilježenja sa zagradama, u kojima oznaka za matematičku operaciju prethodi argumentima te operacije.
Kao pionirski jezik za istraživanja umjetne inteligencije Lisp je osmislio kognitivni znanztvenik John McCarthy (1927-2011) na Massachusstes Institute of Technology 1958. i predstavljao prvu praktičnu implmentaciju mnogih idejnih i metodoloških koncepata računalne znanosti, a odigrao je važnu ulogu u razvoju glazbene informatike.

Pojedine inačice Lisp jezika nazivaju se dijalekti. U glazbenoj informatici najviše su zastupljeni Common Lisp i Scheme, a koriste se u algoritamskom skladanju, računalnoj notografiji i istraživanju sinteze zvuka i prototipova virtualnog izvođača.

Komentar

U jeziku Lisp svaki je program napisan u formatu standardne podatkovne strukture. Ovo inovativno svojstvo jezika naziva se homoikoničnost, a znači da neki program može sam sebe modificirati.

Osim jezika Fortran, koji je nastao 1957. Lisp je najstariji viši računalni jezik. Tek u 21. stoljeću, zahvaljujući znatnom porastu procesne moći računala, nedostaci interpretiranih programskih jezika dolaze u drugi plan, a Lisp postaje moćno oruđe za modeliranje interaktivnih sistema.

Najpoznatiji glazbenoinformatički program napisan u dijalektu Common Lisp je program OpenMusic, a važnu i dugovječnu implementaciju predstavljaju i Common Lisp Music, CLM, te Common Music Notation, programski paket za računalnu notografiju.

Referencije

<WK>: Lisp;    <CR>: 74, 278, 800;     <FRM>: 372    
<IR>: OpenMusic <CCRM>:CMN