hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Računalna (kompjutorska) notografija

Jezici

EN computer notation, computer music engraving, computer scorewriting;

Definicija

Naziv za upis, prijelom, ispis i tisak glazbenih partitura i dionica pomoću računala. Budući da svaki notni zapis može nositi u sebi egzaktnu, simboličku i opisnu razinu informacije i često podrazumijeva zavidnu grafičku fleksibilnost koja stoji u službi preglednosti uratka, računalni programi za notografiju bez iznimke su vrlo složeni i zahtjevni spram korisnika koji s njima radi. S druge strane, lakoća raspisa dionica i dorade samih partitura opravdava zahtjevnost ovladavanja tehnikom rada.

Mada se znatan dio ovakvih programa temelji na nekom od dijalekata programskog jezika Lisp, rad sa samim programima je uglavnom intuitivan. Unos i obrada podataka obavlja se putem standardnog sučelja za osobna računala (tipkovnica, miš, monitor) nerijetko s dodatkom MIDI klavijature spojene na računalo izravno preko npr. USB sučelja ili preko MIDI međusklopa. Standardan suvremeni računalni format za razmjenu podataka notografije naziva se MusicXML.

Komentar

Računalna notografija jedno je od najstarijih područja glazbene informatike, za čiji je razvitak bilo potrebno sustavno egzaktno poznavanje načina na koje glazbena notacija funkcionira. Strukturno, u računalnoj notografiji postoji više klase podataka (notna i druga događanja, artikulacije, ekspresije, dinamičke oznake, tempi i dr) kao i vrlo složena hijererhijska sintaksa koja ih povezuje, te sustav fleksibilnih grafičkih znakova koji pojedinim podacima ili sintaktičkim cjelinama bivaju pridruženi.

Kritika

Osnovi koncepcijski problem današnjih vrhunskih komercijalnih softverskih programa za računalnu notografiju leži u nedovoljnoj povezanosti relevantnih skladatelja s kompetentnim programerima koji takav softver razvijaju. Umjesto da ishodište i osnovni entitet u promišljanju razvitka računalne notografije bude čovjek (odn. izvođač glazbenik), to je uglavnom instrument ili dionica, a u nekim slučajevima i crtovlje ili takt, što je možebitna posljedica relativne masovnosti bavljenja računalnom notografijom, dobrim dijelom i u svrhu digitizacije notne baštine.

Referencije

<CR>: 708-725;    <MX>; <CCRM>:CMN