hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Linija za kašnjenje

Jezici

EN Delay line;

Etimologija

Definicija

Zajednički naziv za elektroničke sklopove, hardverske i softverske module i programske tehnike kojima je svima učinak kašnjenje izlaznog signala za ulaznim za programirani vremenski interval.
  1. Naziv za hardverske sklopove koji se koriste u radiodifuziji (EN Broadcast delay line) ili nekom drugom obliku prijenosa signala.

  2. U računalnoj glazbi naziv za softverski (pod)program ili modul koji kašnjenje digitalnog signala ostvaruje tehnikom cirkularnog spremnika, a koristi se u digitalnim filterima, u digitalnoj valovodnoj sintezi zvuka i u modeliranju akustičkog odziva prostorija, a u algoritamskom skladanju za generiranja obrazaca kanona.

  3. Općeniti naziv za diskretni element u teoriji digitalnih filtera, kojim se postiže da određeni signal za samim sobom zakasni za određeni broj uzoraka.

Komentar

Kombiniranje uzoraka netaknutog signala s uzorcima signala iz linije za kašnjenje pomoću jednadžbi diferencije temeljna je tehnika raznih vidova računalne obrade signala i sinteze zvuka fizikalnim modeliranjem.

Referencije

<WK>: Lisp;    <NG>: Str. 123.;     <FRM>: Str. 372.