hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Modeliranje signala

Jezici

EN signal modeling;

Etimologija

modeliranje + signal

Definicija

Zajednički naziv za više raznorodnih postupaka u računalnoj sintezi zvuka, kojima je zajedničko to, da se algoritamski sintetizira sam valni oblik zvučnog signala i to izravno.

Komentar

Veći broj metoda digitalne sinteze zvuka potpada pod ovaj pojam. Neke od njih su: aditivna sinteza, suptraktivna sinteza, modulacijska sinteza, osobito sinteza modulacijom frekvencije, nelinearna sinteza, vektorska sinteza, naredbena sinteza, sinteza valnom tablicom, a svaka od ovih metoda sadrži više podmetoda i obrađene su ovim pojmovnikom.

Signal koji je jednostavan za modelirati jednom metodom često može biti vrlo složen i zahtjevan za modelirati nekom drugom metodom i obratno.

Referencije

<UPF>: <Signal Modeling>;