hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Fizikalno modeliranje

Jezici

EN physical modeling;

Etimologija

fizikalno + modeliranje

Definicija

U računalnom oblikovanju zvuka, naziv za one metode algoritamske digitalne sinteze zvuka, kojima se valni oblik signala ne sintetizira izravno, već se modelira odn. računalno simulira fizikalna svojstva rezonantnog sustava, koji na određeni pobudni signal, a ovisno o svojstvima pobudnog signala (npr. šum, impuls ili simpatetička rezonancija) i o prethodnom stanju (mirovanja ili titranja) tog rezonantnog sustava reagira tako, da sintetizira zvučni signal. Fizikalna svojstva mogu biti elastičnost, tvrdoća ili napetost materijala, fizički oblik i dimenzije sustava, način na koji su komponente sustava međusobno učvršćene, položaj i udaljenost mikrofona i dr.

Najjednostavniji i najstariji primjer sinteze zvuka metodom fizikalnog modeliranja je Karplus-Strongov algoritam za sintezu tona trzane žice.
USP. Valovodna sinteza

Zasebna podvrsta sinteze zvuka fizikalnim modeliranjem je digitalna sinteza zvuka analognih sintetizatora , kojom se modeliraju elektronička svojstva oscilatora, filtara i ostalih modula sintetizatora, umjesto modeliranja valnih oblika koje ovi moduli generiraju.

Referencije

<CR>: 265-296, 299;