hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Modulacija amplitude = (AM) = (amplitude modulation)

Jezici

EN amplitude modulation; NJ Amplitudenmodulation; FR modulation d'amplitude, modulation en amplitude; TL modulazione d'ampiezza;

Etimologija

modulacija; lat. amplitudo = veličina, prostranost, od amplus = opsežan, prostran, velik (<KLU>, 26)

Definicija

(Naziv za) kontinuiranu promjenu amplitude (visine vala) kakva zvučnog signala, najčešće upravljanu kakvim drugim (kontrolnim) signalom. O frekvencijskim svojstvima kontrolnog signala ovisiti će i zvučni rezultat. Primjer:
  1. kontinuirano rastućim istosmjernim signalom dobiti ćemo promjenu glascoće (crescendo) zvučnog signala
  2. izmjeničnim sinusoidnim signalom niske frekvencije stvoriti ćemo vibrato zvučnog signala
  3. izmjeničnim sinusoidnim signalom frekvencije bliske osnovnoj frekvenciji dobiti ćemo prstenasto zrcaljenje spektralnih linija zvučnog signala u čujnom području oko frekvencije kontrolnog signala (vidi prstenasta modulacija), također poznto pod nazivom heterodiniranje.

Komentar

Definicija je sastavljena po uzoru na <NG>, ali uz neka bitna pojašnjenja s obzirom na namjenu pojmovnika, tj. da se i u (elektroničkom) crescendu i u vibratu i u prstenastoj modulaciji radi o logički i tehnološki identičnom modulativnom postupku (AM).

Referencije

<NG> 323;   <APB>: 457-461;