hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

sinusoidni titraj, val, ton, signal

Jezici

EN sine tone, sine wave, sine signal; NJ Sinusschwingung, Sinuston, Sinuswelle; FR mouvement sinusoïdal, son sinusoïdal; TL andamento sinusoidale, suono sinusoidale;

Etimologija

Lat. sinus = zavoj, nabor, vijuga; ton, signal

Definicija

Naziv za idealne periodične titraje koji se matematički jednoznačno daju opisati jednadžbom:


      a(t) = sin ( 2 π   f t )

gdje je a trenutna amplituda (visina titraja), t vrijeme, ƒ frekvencija titranja, a π konstanta 'pi'. Grafički prikaz ovakva titranja predstavlja krivulja sinusoida, a spektar se sastoji samo od jedne linije na frekvenciji ƒ (zvučna analogija monokromatskoj svjetlosti).

Zvuka koji bi po svojem ustroju bio čisti sinusoidni val gotovo da nema u prirodi, no zbog svojih je svojstava u matematičkoj analizi i sintezi elektronički generiran sinusoidni signal neizostavan u sintezi zvuka.

Referencije

<NG>, 255