hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Prstenasta modulacija

Jezici

EN ring modulation, ring-modulation; NJ Ringmodulation, Produktmodulation; FR modulation en aneau; TL modulazione ad anello;

Etimologija

  • modulacija
  • prstenasta: naziv vjerovatno potječe od sklopa dioda u prstenskom spoju, koji se rabio u hardverskim modulatorima.

Definicija

[Naziv za] postupak u obradi signala, hardverski ili softversko-algoritamski, kojim se iz dvaju ulaznih audiosignala dobiva treći, izlazni signal novih tonskih svojstava. Fizikalno, prstenasta, također tehnički nazvana balansirana modulacija predstavlja četverokvadrantnu modulaciju amplitude, što znači da se sve (pozitivne i negativne) trenutne vrijednosti jednog signala množe sa svim trenutnim vrijednostima drugoga pa fizikalne razlike između ovih dvaju signala nema, često se rabi glazbena konvencija:

Složeni ulazni signal, koji sadrži korisnu zvučnu informaciju naziva se modulator, kontrolni signal na koji se ovaj modulira naziva se nositelj. Da bi se dobio akustički prepoznatljiv učinak prstenaste modulacije, potrebno je da osnovne frekvencije obaju ulaznih signala leže u nižem i srednjem dijelu čujnog spektra i budu približno istog reda veličine.

U digitalnom prikazu signala (gdje je svaki od ovih signala predstavljen nizom brojeva), trenutna amplituda izlaznog signala dobiva se množenjem trenutnih amplituda dvaju ulaznih signala. Rezultat sadrži prstenasto raspoređen spektar zbroja i razlike frekvencijskih komopnenata dvaju signala, ali ne i pojedinačne spektre ulaznih signala, što je asocijacija na naziv.

Komentar

Budući da se postupak prstenaste modulacije svodi na množenje trenutnih vrijednosti dvaju signala, u nekoj literaturi naći ćemo i sinonim 'produktna modulacija'.

Referencije

<CR>: 215-216, 424;