hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Heterodiniranje

Jezici

EN heterodyning; NJ Überlagerung; FR hétérodynage; TL eterodinamento;

Etimologija

od grč. hetero (=različito) + dynamis (=snaga, mogućnost)

Definicija

Naziv za tehniku obrade elektroničkog signala, gdje se kombiniranjem odn. miješanjem dvaju ili više signala različitih izvornih frekvencija dobiva signal čija je frekvencija mješavina izvornih. <WK>
Termin je 1901. skovao Reginald Fessenden, kanadski izumitelj metode prijenosa kontinuiranih signala radijskim valovima. U elektroničku glazbu je tehniku vjerojatno uveo Harald Bode (1909-1987).

Za sinusoidne valove vrijedi matematička jednakost koja opisuje nastanak kombinacijskih frekvencija množenjem dvaju signala osnovnih frekvencija x i y:

> sin(x)sin(y) = 1 2 ( cos(x - y) - cos(x + y) )

Kombinacijske frekvencije x+y i x-y nazivaju se heterodini. Za kompleksnije valove biti će i spektar kombinacijskih frekvencija složeniji. Ovaj se princip također naziva miješanje frekvencija i koristi se u sintezi zvuka i u modulaciji signala, a čuje se kao frekvencijski posmak.
Ovakvom posmaku svojstveno je da sve komponente frekvencijskog spektra bivaju linearno posmaknute za istu frekvenciju, pa odnosi među frekvencijama parcijala ne ostaju očuvani. To se naročito čuje na harmonicima (v. Primjer).

Komentar

Dva simultana vala gotovo identičnih frekvencija proizvesti će spore interferencijske titraje (en: beating), slušna detekcija kojh pomaže u preciznoj ugodbi glazbala.

USP. prstenasta modulacija, modulacija amplitude

Kritika

Termin heterodyning u učestaloj je uporabi u stručnoj literaturi iz računalne glazbe. Sam termin ne govori mnogo o tomu što se dešava s muzičkim zvukom, ukoliko ne poznajemo termin i metodu iz radiofonije. S druge strane, termin frekvencijski posmak (ne posmak visine!) govori nešto o učinku, ali ne i o metodi, tj. kako se programiranjem takav učink može postići.

Referencije

<WK> : heterodyne<APB>: 472, 592;   <TTEM>: 270, 275;