hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Modulator

Jezici

EN modulator; NJ Modulator; FR modulateur; TL modulatore;

Etimologija

Lat. modulator = [onaj] koji mjeri po pravilu, učitelj glazbe, glazbenik

Definicija

Naziv za:

(1) hardverski sklop ili softverski računalni program za obradu signala, koji se u elektroakustičkoj glazbi rabi za mijenjanje svojstava zvučnog signala ( v. modulacija ).

(2) zvučni signal kojim se modulira neki drugi signal.

Ove dvije defiicije se u glazbenoj informatici međusobno dopunjuju, poglavito u softverskoj sintezi zvuka gdje se i jedno i drugo značenje odnosi na matematičke modele, a učinak modulacije postiže se algoritamski.

Komentar

Definicija (1) je preuzeta iz <NG> i osuvremenjena s obzirom na glazbena i tehnološka iskustva zadnjih desetljeća, te prilagođena glazbenoinformatičkoj namjeni.

Definicija (2) preuzeta je iz prakse tradicionalne elektroničke glazbe, a vuče podrijetlo u radiokomunikacijskoj elektronici.

Referencije

<NG>: 162