hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Modulacijska sinteza (= sinteza modulacijom)

Jezici

EN Modulation synthesis; NJ Modulationssynthese; FR Synthèse par modulation; TL ;

Etimologija

modulacija + sinteza

Definicija

Sinteza zvuka po načelu modulacije, odn. zajednički naziv za metode (v. sinteze zvuka) pomoću jednog ili više postupaka uzajamnog moduliranja konačnog (najčešće vrlo malog) broja signala.

Komentar


(1)
Mada su tehnike modulacije signala originalno razvijene za potrebe radiofonije, a korištene su u tradicionalnim elektroničkim studijima od sredine 20. stoljeća, svoj je procvat modulacijska sinteza doživjela tek s uporabom računalâ pomoću kojih je željeno ponašanje kompliciranih, delikatnih i skupih elektroničkih uređaja moguće emulirati jednostavnim računskim operacijama, kojima se na određena svojstva jednog signala utječe vrijednostima nekog drugog signala.

Kritika

U hrvatskom se jeziku termin sinteza modulacijom [...] u nekoj mjeri udomaćio što zbog jednostavnih tvorenica poput "sinteza modulacijom frekvencije", što zbog toga što su u glazbenički govor prvo prodrle one tvorenice koje su se odnosile na neki konkretan tip glazbala ili osobitog hardvera poput FM sintetizatora (= sintetizatora modulacijom frekvencije), nego što se glazbenoinformatička apstrakcija tog principa etablirala. Danas, kad se podvrste ovakve sinteze u računalnom algoritmu možda razlikuju za koji operator ili redak koda, naziv modulacijska sinteza čini se suvremenim i razumljivim.

Referencije

<CR>, 162