hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

MusicXML

Jezici

Tehnički termin koji je identičan u svim jezicima.

Etimologija

En. music + XML (EN. eXtensive Markup Language)
rastezljiv jezik za [znakovno] bilježenje glazbe

Definicija

Naziv računalnog jezika i podatkovnog formata za razmjenu podataka u računalnoj notografiji zapadne glazbene notacije. Jezik je strukturiran kao inačica XML jezika, i srodan je HTML (jeziku u kojem je izvorno napisan gotovo cijeli Internet). Poput njega, jazik je i ljudski i strojno čitljiv, a računalni program ga interpretira i vizualizira kao tradicionalan notni zapis. Razvija ga korisnička skupina W3C Music Notation Community Group. Format je otvoren i u potpunosti dokumentiran.

Glavne inačice/izdanja:

  • 1.0 Izvorna inačica iz 2004.
  • 2.0 Inačica iz 2007. koja podržava i komprimirani format zapisa.
  • 3.0 Inačica iz 2011. podržava i komunikaciju s nekoliko starnarda virtualnih glazbala.
  • 4.0 Inačica iz 2021. koja rješava tehničke probleme iz ranijih izdanja.

Komentar

Do 2024. MusicXML podržan je u više od 260 programa za digitalnu notaciju.

Kritika

Sintagma "markup language" predstavlja informatički termin koji označava neki sustav tekstovnog kodiranja, kojim se specificira formatiranje dokumenta, kao i međusoban odnos njegovih dijelova. I sam termin "markup" preuzet je iz tradicionalne tipografije i odnosi se na uredničke upute za oblikovanje nekog autorskog teksta u pripremi za tisak.
Radi svega navedenog ovaj termin nema smisla prevoditi osim opisno.

Referencije

<WK>: MusicXML;    <W3C>: URL Udruge W3C;