hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Naredbena sinteza

Jezici

EN Instruction synthesis;

Definicija

Naredbena sinteza, također nazivana nestandardnom sintezom (G.M. Koenig i C. Roads, 1978) rabi nizove računalnih naredbi (binarno zbrajanje, oduzimanje, I, ILI, petlja, kašnjenje i sl.) u svrhu generiranja i manipuliranja binarnih podataka. Ovi se pak podaci interpretiraju kao zvučni podaci i pretvaraju se u analogan zvučni signal. Metodu je 1970-ih razvio skladatelj G.M. Koenig na Institutu za sonologiju Sveučilišta u Utrechtu.

Sve metode (digitalne) sinteze doduše rabe računalne naredbe na najnižoj softverskoj razini. Smisao naredbene sinteze jest u tomu da se zvuk specificira isključivo putem logičkih operacija, a ne putem računalnih simulacija tradicionalnih akustičkih koncepata ili koncepata vezanih uz obradu signala.

Sinteza metodom izravnih računalnih naredbi metoda naime predstavlja konceptualnu suprotnost standardnim metodama sinteze, tj. modeliranju signala i fizikalnom modeliranju, koje se smatra standardnima u digitalnoj sintezi, te odatle potječe i naziv nestandardna sinteza.

Komentar

Standardne metode polaze od matematičkih modela nekog akustičkog mehanizma ili signala. Ovi su modeli često vrlo kompleksni i zahtijevaju mnogo računskih operacija i vrlo snažna računala. Suprotno tomu, naredbena sinteza polazi od idiomatske uporabe računalnih naredbi bez ikakvih akustičkih modela. Takva je tehnika učinkovita i na najskromnijim računalima i odigrala je važnu ulogu u razdoblju dok su računala za standardnu sintezu bila praktički nedostupna.

Kritika

Ne bi valjalo poistovjećivati n.s. s nestandardnom sintezom, budući da je ova druga definirana negativno. N.s. nesumnjivo jest nestandardna u svojoj ideji, ali nije i jedina sinteza koja ne polazi od oponašanja valnih oblika i akustičkih mehanizama. (v. npr. granularna sinteza) (Stanko Juzbašić)

Referencije

<CR>: 327