hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Format

Jezici

EN format; NJ Format; FR format; TL formato;

Etimologija

formatus, prošli particip od Lat. formare = oblikovati;
Podrijetlo vuče iz struke knjigotiska, termin usvojen u računalstvu 1955.

Definicija

(1) Opći naziv za podatkovni ustroj: (2) Pokazatelj na određene tehničke vidove ustroja raznih digitalnih formata zapisa, primjerice:
  • ljudski čitljiv (tekstovni) format
  • strojno čitljiv (binarni) format
(3) Razdioba samih signala i zapisa s obzirom na unutrašnju podatkovnu organizaciju:
  • industrijski format (AIFF, WAVE, ...)
  • ustroj podatkovnih elemenata (cjelobrojni=INT, decimalni=FLOAT, ...)
  • kodiranje (linearno=PCM, kodirano=MP3, FLAC...)
  • širina podatkovne riječi (primjerice 16, 24, 32, 64, 80 bita)
  • frekvencija uzorkovanja
(4) podatkovna organizacija određenih simboličkih (tekstovnih) ili mješovitih zapisa koji su i strojno i ljudski čitljivi:
  • MusicXML, za glazbenu notaciju
  • Sound Description Interchange Format (SDIF), za razmjenu analitičkih svojstava zvukovnih zapisa.

Komentar

USP. : kodek

Referencije

<HJP>;