hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Pojasni šum

Jezici

EN band-limited noise;

Definicija

Naziv za vrstu šumova čija je spektralna razdioba energije ograničena na određen frekvencijski pojas, širi ili uži. Obilježava ih se središnjom frekvencijom i širinom pojasa. U teoriji, pojasni šum čija je širina pojasa jednaka čitavom čujnom području zvučao bi isto kao bijeli šum, dok bi pojasni šum čija je širina pojasa ograničena samo na središnju frekvenciju bio sinusoidni signal te frekvencije.

U glazbenoj praksi (v. sinteza zvuka), pojasni se šumovi generiraju iz bijelog šuma, metodom filtriranja pomoću pojasnih filtera. Potom ih se rabi ili kao modulacijske signale (v. modulacija, modeliranje signala) ili kao pobudne impulse modela rezonantnih sustava (v. fizikalno modeliranje ).

Referencije

<FRM>: 10, 30, 32, 439