hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Sinusoidna parcijalna analiza (zvuka)

Jezici

EN sinusoidal partial analysis;

Etimologija

Lat. sinus = zavoj, nabor, vijuga + parcijal ( ton )

Definicija

Uvriježeni naziv za metodu djelimične analize zvučnih podataka gdje se frekvencijski spektar aproksimira bankom sinusoidnih, modela, koji predstavljaju parcijale analiziranih zvučnih podataka.

Obično se podatci podvrgnu spektralnoj analizi pomoću brze Fourierove transformacije ili brze Hartleyeve transformacije, i dobiveni elementi pojaseva spektra se adekvatnim algoritmima interpretiraju kao nizovi simultanih sinusoidnih titraja/tragova.
Neki od ovih titaja uistinu aproksimiraju osnovni ton i izrazite nadtonove, dok većina predstavlja aproksimaciju šumnog dijela spektra, često i ispod praga detekcije.

Komentar

Glazbena zanimljivost ove metode sastoji se u obradi i resintezi podataka. Metode su derivirane iz tehnologije faznog vokodera, što se prvotno pojavio u okružjima koja su naslijedila MUSIC N klasu programa, 1980-ih godina.
Osnovni tehnološki izazov predstavlja čuvanje glazbeno prihvatljive fazne koherentnosti analiziranih podataka tijekom modifikacije, odnosno obrada tranzijenata. Više tehnoloških rješenja je istraženo i primijenjeno:
  • izdizanje viših frekvencija prije analize spektra i praćenje parcijala metodom linearnog predviđanja te generiranje parcijala uvećane pojasne širine u resintezi uz interpolaciju višeg reda u izračunu trenutnih vrijednosti. <KD>
  • raščlamba na pravilne (sinusoidne) i nepravilne (šumne) komponente, te zasebna obrada svake od njih, modeliranjem sinusoida i modeliranjem šuma. <WK>:SMS
  • detekcija tranzijenata i obrada istih složenijim algoritmima. <AR>

Kritika

Termin bi se mogao prevesti i s "analiza sinusoidnih parcijala", kad bi bilo jasno da sinusoidni parcijali fizikalno postoje kao isključivi gradbeni elementi nekog zvuka. Tada bi i takva analiza bila sveobuhvatna i cjelovita, pa bi se "parcijalno" odnosili samo na predmet analize, a ne i na djelimičnu obuhvatnost samog modela.
Međutim, analizira se zvukovni podatak u cjelosti, i to pomoću metoda koje se temelje na aproksimaciji pomoću modela sinusoidnih parcijala.

Referencije

<KD>;    <WK>:SMS;    <AR>