hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Spacijalizacija

Jezici

EN spatialization; NJ ; FR spatialisation; TL spazializazzione;

Etimologija

od LAT spatium = prostor(ija), od PIE *(s)peh- = prostrti, povući <W>

Definicija

Tehnički skupni naziv za metode uprostorivanja zvučne slike ili slušnog dojma u glazbenoj izvedbi ili zapisu, koje ima dva [osnovna] vida:
  • virtualni: u prividnoj stvarnosti tonskog studija skladatelji spacijaliziraju zvukove dodajući učinke kašnjenja, filtriranja, panoramskog miješanja, reverberacije signala - oblikujući iluziju da se zvuk širi iz imaginarnog okruženja. Ponekad ovi virtualni prostori poprimaju [akustička] svojstva koja ne bi bilo moguće realizirati arhitekturom.

  • fizički: u prostorijama koncertnih dvorana zvuk se može projicirati putem višekanalnog ozvučenja iz različitih pozicija: okolo, iznad, ispod i među publikom. <CR>

Komentar

Moguće je u praksi izgraditi višekanalni spacijalizator zvuka koji u osnovi omogućava da se proizvoljan zvuk smjesti na proizvoljnu (po mogućnosti promjenjivu) lokaciju iluzornog prostora koji ne vidimo, ali ga čujemo.<FRM>

USP. konvolucija, psihoakustika,

Kritika

Referencije

<CR>: 449-492;    <FRM>: 353, 373, 387;