hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Spektrogram

Jezici

EN ; NJ ; FR ; TL ;

Etimologija

od spektar + GRČ. grafein = pisati

Definicija

U glazbeno informatičkoj praksi, naziv za generički dvodimenzionalan prikaz trenutnog ili prosječnog spektra nekog signala, takav da su na horizontalnu os nanesene frekvencije spektra u linearnoj ili logaritamskoj podjeli, dok su na vertikalnu os nanesene vrijednosti amplitude.

Dok je ovakav zapis spektra možda dostatan za neka osnovna akustička mjerenja (stojni valovi neke prostorije, spektralna razdioba buke i sl.) za pravo analitičko razumijevanje i spektralnu resintezu zvučnih signala koristimo se prikladnijim načinom vizualizacije spektra, sonogramom.

Komentari

Vremenski promjenjiv spektrogram često se prikazuje kao animacija ili kao živi grafički prikaz.

Iako je ovaj termin definiran skladu s time kako se rabi u znanstvenim i stručnim radovima, u internetskom i glazbeničkom općem govoru se u 2. desetljeću 21. stoljeća ovaj se pojam sve više rabi u značenju koje izvorno ima sonogram.

Referencije

<IR>