hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Ulančana sinteza

Jezici

EN: Concatenative synthesis

Definicija

Relativno nova tehnika digitalne sinteze zvuka razvijena za potrebe sinteze govora i glazbe u prvom desetljeću 21. stoljeća, ulančavanjem kratkih uzoraka snimljenog zvuka, nazvanih jedinice (en. units). Njihovo trajanje može varirati od desetak milisekundi do nekoliko sekundi.

Za razliku od granularne sinteze, kontrolni parametri ove tehnike upravljani su analizama izvornih zvukovnih zapisa kako bi se identificirale jedinice (jedinični segmenti), da najbliže odgovaraju željenim kriterijima povezivanja (ulančavanja).

Komentar

Ulančana sinteza glazbenih signala vuče podrijetlo iz sinteze govora pomoću predsređenih valnih tablica koje predstavljaju foneme. Akuratna sinteza prijelaza iz fonema u fonem postiže se snimanjem tranzicija iz jednog fonema u drugih, tzv. difona.

Referencije

<WK> :  Concatenative synthesis;    <IR> :  CataRT;   
<SHB> : 200 (P. Cook);