hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Uzorkovna sinteza

Jezici

EN sampling synthesis; FR synthèse par enchantillonage;

Definicija

Naziv za speciifičnu tehniku sinteze zvuka iz predsređenih fiksnih valnih uzoraka, koja se od sinteze pomoću valnih tablica razlikuje po tome što ovakve zvukovne podatke glazbenik/korisnik pohranjuje u memoriju računala snimanjem, odn. uzorkovanjem i sastoje se ne od jednog, već često i od više tisuća perioda uzorkovanog signala.

Kako se kod konkretnih zvukova valni oblik neprestano mijenja od perioda do perioda, a mnogi su i aperiodički, sintezom pomoću uzoraka od više sekundi omogućiti će bogat, vremenski promjenjiv i glazbeno zanimljiv zvuk.

Komentar

Skladana manipulacija snimanog zvukovlja datira još u 1920. godine kada Milhaud, Hindemith i Toch eksperimentiraju s fonografima koji se vrte različitim brzinama. Uzorkovna sinteza može se smatrati i baštinicom tehnika konkretne glazbe, koja se služila mikrofonima i magnetofonskim vrpcama.
Konkretna glazba približila je neizmjerno velik svijet zvukova glazbi, ali mogućnosti manipulacije i kontrole reprodukcije ovako snimljenog zvukovlja toliko su rudimentarne spram tog bogatstva da se metodologija uglavnom rukovodila estetikom kolaža.

Iste poteškoće postoje i u uzorkovnoj sintezi pola stoljeća kasnije. Mada individualni zvukovi mogu zvučati zanimljivo, nedostatak programabilnih "prozodijskih pravila" u glazbenom fraziranju, tranzicijama, difonima i sl. za takve zvukove i dalje postavlja sličan tip estetičkog ograničenja.

Referencije

<CR>,117-124;    <CCRM>