hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Valna funkcija formanta (FOF)

Jezici

EN Formant wave-function (FWF); FR fonction d'onde formantique (FOF);

Etimologija

valna funkcija + formant

Definicija

Naziv za tehniku suptraktivne sinteze koju su razvili Xavier Rodet i Jean Baptiste Barrière sa suradnicima na institutu IRCAM, kao dio projekta algoritamske sinteze ljudskog pjevanja CHANT. Ova tehnika napušta klasičan suptraktivan pristup poput linearnog predviđanja, kojom se neki širokopojasni signal "izrezbari" drugim signalom, koji igra ulogu kompliciranog filtera i približava se konceptu granularne sinteze. Rodet u svojem istraživanju matematički dokazuje da je neki filter proizvoljne kompliciranosti moguće raščlaniti na banku jednostavnih filtera koji djeluju paralelno. Svaki od ovih filtera koji predstavlja valnu funkciju formanta (FOF), moguće je nadomjestiti prigušenim oscilatorom sinusoidnih titraja, čiji bi zbroj valnih oblika i spektralnih odziva bio identičan srodnom signalu dobivenom klasičnom sintezom po metodi izvora i filtera. Rodet nadalje dokazuje daleko veću mogućnost kreativne kontrole nad procesom sinteze i ekonomičniju uporabu računala ovakvom tehnikom.

Danas je algoritam za FOF sintezu sastavni dio biblioteke programskog okružja Csound.

Komentar

Obzirom da se akronim rabi internacionalno, a ima podrijetlo u originalnom jeziku, sugerira se uporaba iste konvencije kao i za MIDI, OSC, FFT, FHT i druge akronime srodne geneze.

Kritika

U smislu konformnosti sa strukturom međunarodnih akronima prihvatljiv bi bio i termin formantna valna funkcija. Ovakav bi termin također bio u duhu hrvatkog jezika.

Referencije

<CR>: 299-305;   <CMJ>: <Rodet i dr.>: Chant Project