hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Aproksimacija

Jezici

EN approximation; NJ ; FR ;

Etimologija

LAT. ad = prema + proximus = vrlo blizak (<ETO>)

Definicija

Matematički, aproksimacija je neka [konstruirana] vrijednost koja je slična, približna, ali ne i posve jednaka nekoj drugoj vrijednosti. (<WK>)

U matematici, skup točaka koje predstavljaju rezultate nekog mjerenja, aproksimira se pravcem ili krivuljom, koje je moguće izraziti analitički, uglavnom kada je tako jednostavnije ili to ima nekog drugog smisla.

U digitalnoj audiotehnologiji, procesom uzorkovanja kontinuirani se analogni signal aproksimira nizom diskretnih brojčanih vrijednosti, koje nazivamo digitalni signal.

Digitalno-analognom pretvorbom rekonstruiramo analogni signal aproksimirajući kontinuitet pomoću niskopropusnog filtera.

U digitalnoj sintezi zvuka valni oblici, amplitudne i frekvencijske i druge kontrolne vremenske trajektorije u pravilu se aproksimiraju pomoću funkcija po točkama prekida.

Referencije

<ETO>;   <WK>: Approximation