hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

dron

Jezici

EN drone;  NJ Dröhnton;  FR bourdon;

Etimologija

od Protoindoeuropskog *dʰrēn- ("pčela, trut, stršljen"), (<W>); (<ETO>).

Definicija

Engleska posuđenica koja se u neformalnom govoru i hrvatskom strukovnom vokabularu audiovizualnih umjetnosti udomaćila, a označava monotoni ton akustičke, elektroakustičke ili digitalne tvorbe. D može biti umjetnički kreiran (burdonski) ton, ali i opažaj elekrtoakustičke smetnje (npr. brujanja mreže napajanja) ili pak pazvuka digitalne obrade signala ili zapisa.

Komentar

U engleskom jeziku drone predstavlja prihvaćen stručni termin kojim se označava neki ležeći (burdonski) ton, nad kojim se nadgrađuju melodijski i ritamski sadržaji, kao i svirale ili (simpatetički) rezonantne strune fiksne visine tona, u nekim tradicionalnim ili folklornim puhačkim odn. žičanim glazbalima. Terminom se označava i prisutnost ležećeg temeljnog tona u nekim srednjevjekovnim umjetničko glazbenim praksama stilskog perioda ars nova.

Kritika

Sam se termin u hrvatskom govoru danas uglavnom rabi nestručno, nekritički i derogativno, kao sinonim za neku lošu glazbu ili dosadan elektronički zvuk koji podsjeća na zujanje bespilotne letjelice, zvuk u kojem se ništa pažnje vrijedno ne događa. Takvom se uporabom zagađuje moguće korisna i legitimna uporaba termina.

Referencije

<ETO>: drone ;    <W>: drone ;   <BR>: drone (music);