hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Granularna stokastička sinteza

Jezici

EN granular stochastic synthesis; FR synthèse granulaire stochastique;

Etimologija

Lat. granulum = deminutiv od lat. granum = zrno + Gr. stokhazesthai (=nagađati) <ETO> + Gr. synthesis = sastavljanje, spajanje, povezivanje, od prijedl. syn = zajedno, skupa i tithénai = staviti, postaviti, poleći (<KLU>, 716, 717)

Definicija

(Naziv za) pristup tehnikama granularne sinteze glazbenog signala. Čestice zvuka mogu biti uzorkovane ili digitalno sintetizirane, a njihova se neka ili sva svojstva i razdiobe generiraju stokastičkim algoritmima.

Pristup je i algoritme je 1996 u jeziku Cmix na računalu ISPW i okružju MAX razvila američka skladateljica i glazbena pedagoginja Mara Helmuth.

Komentar


Referencije

<SD>: Granular synthesis composition with StochGran and Max;   <XE>: xiii.;  <CR>: 168