hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Podatkovna znanost

Jezici

EN data science; NJ Datenwissenschaft, Data Science;
FR science (f) des données; TL scienza dei dati, data science;

Etimologija

od EN: data (podatak) + EN: science (znanost)

Definicija

Naziv za interdisciplinarno akademsko područje koje koristi statistiku, znanstveno računalstvo, znanstvene metode, procese, algoritme, i sustave za ekstrakciju i ekstrapolaciju znanja i uvida iz moguće šumnih, strukturiranih ili nestrukturiranih podataka. Ona je višeznačna i može se opisati kao znanost, istraživačka metoda, disciplina, tijek rada i kao struka. <WK>

Fokusira se na ekstrakciju znanja iz tipčno velikih skupova podataka u velikom broju područja primjene i kao takva uključuje znanja s područja računalnih znanosti, matematike, vizualizacije podataka, sonifikacije i dr.

Komentar

Samo područje je preširoko da bi ga se ovdje pojmovno razjašnjavalo izvan djelokruga glazbene informatike.
Jedno od aktualnih pitanja u suvremenoj glazbi jest kako upotrijebiti iskustva, tehnologije, metode i tekovine podatkovne znanosti na glazbeno kreativan način i u kreativne svrhe.

Kritika

Podatkovna znanost uvelike upliva na glazbenu industriju i time na tijekove novca u kulturi. Velike distributerske kompanije analiziraju slušanost svojih internetskih kanala i predviđaju tržišne trendove. Neki to pokušavaju svesti pod djelatnosti kreativnih industrija, oko čega postoje kontroverze, primjerice oko manipulacije ljudskim pravom i potrebom za obrazovanjem i stjecanjem vještina.

USP: umjetna inteligencija

Referencije

<WK>: data science;    <GMP>: Magenta