hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Plug-in

Jezici

EN plug-in;

Etimologija

od EN: plug = električni kontakt + EN: in = (prijedlog) "u"

Definicija

Termin za pojam raširen u softverskom korisničkom (ali i u tehnološkom) žargonu svih svjetskih jezika, a čija je tvorba jednostavna i u engleskom jeziku idiomatska, ali sam pojmovni konstrukt nije blizak idiomima drugih indoevropskih jezika, te je stoga teško prevodiv u druge jezike tako, da se izvorna jednostavnost i intuitivnost pojma očuva. U g.i. i informatici općenito, pojam se uglavnom odnosi na softverske objekte i komponente koje su napisane da bi priključile na neki drugi, matični program prema specifikaciji softverskog strojnog sučelja (tj. aplikacijskog binarnog sučelja = ABI) tako da matični program nije potrebno modificirati, ali priključeni dodatak modificira funkcionalnost matičnog programa.

Komentar

U softverskim audio radnim stanicama učinak ovakvih programskih modula je kao da se uređaj za generiranje, miješanje, modulaciju ili obradu umetne u put signala.

U praksi je moguće i vrlo složene programe i funkcionalne cjeline tako prilagoditi i omotati da postanu funkcionalni "umetci" u neki drugi audioprogram ili okružje...

Plug-in arhitektura za glazbene radne stanice, s pouzdanom funkcionalnošću u stvarnom vremenu iznimno je zahtjevan razvojni zadatak zato što ovisi o interakciji s programom "domaćinom" (EN. host program), opertivnim sistemom i perifernim hardverom i u pravilu ga mogu iznijeti samo veće korporacije i konzorciji. Rezultat ovakvog stanja vidi se u tržišnoj koegzistenciji većeg broja međusobno inkompatibilnih tehničkih standarda binarnog formata i aplikacijskog programerskog sučelja.

Kritika

Već je u samoj DF sadržana osnovna kritika termina: nekritički preuzeta tvorbeno i fonemski neodgovarajuća tuđica uvriježena je masovnom tržišnom uporabom u području potrošačkog softvera, gdje je bilokakva jezična konzistentnost posve stihijska. Zanimljivo je da niti drugi neengleski jezici ne nude relevantno rješenje koje bi nadomjestilo ovaj pojam, mada tvorbeni ekvivalenti poput utikač ili utičnica u tim jezicima postoje kao i u hrvatskom. Stoga se u trenutnom nedostatku boljeg rješenja predlaže:
  1. Otvaranje diskusije o prevodivosti ovog pojma
  2. Pisanje izvornog pojma u kurzivu (kao znak za stranu riječ)

Referencije

S obzirom na iznimno veliku razvojnu dinamiku i širinu tehnološke tematike vezane uz ovaj pojam, dajemo krovne poveznice s poveznicama na druge referencije:

<IR>: Real-time audio plugin architectures (pdf)
<WK>: Audio plug-in
Poveznica na stranicu s praktičnim primjerom jednostavnog MSAU plug-in programa s izvornim kodom.