hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Proces

Jezici

EN process; NJ Prozess;

Etimologija

od LAT processus = napredak, progres <ETO>

Definicija

Informatički termin za neku neovisnu izvedbenu sekvencu u kodu i vremenu izvođenja nekog računalnog programa, koja koristi zaseban dio radne memorije računala.

Pojam procesa nužan je u glazbenoj informatici za poimanje paralelnog procesiranja tijekom izvođenja nekog računalnog programa:
  • u izvedbi strukturiranih, višeslojnih, kompleksnih programskih zadataka
  • u interakciji s korisnikom-glazbenikom u realnom vremenu
  • u deaktiviranju dijelova programa u kojima se pojavi greška u vremenu izvođenja

Komentar

Mada se u razvitku digitalne tehnologije teži stjecanju što šire i komercijalno isplativije korisničke baze, što se djelimično postiže skrivanjem računalne naravi nekog programa ili elektroničkog glazbala, često kriteriji glazbene prihvatljivosti koje proizvođači radi uštede ljudskog rada, resursa i drugih razloga sebi postavljaju nisu dovoljno visoko postavljeni, te funkcioniranje programa pod visokim opterećenjem ne zadovoljava:
  • kašnjenje MIDI podataka
  • slaba razlučljivost kontrolnih signala
  • nedostatna komunikacija među programskim procesima
  • neprioritetna sinkroniziranost programa s nekim drugim programom
  • nepouzdanost korisničkog sučelja općenito

Referencije

<IR>   <STO>: Process