hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Purr Data

Jezici

EN purr data;

Etimologija

vjerojatno fonetska igra riječi (purr | pure)

Definicija

Naziv računalnog programa i grafičkog programskog okružja/jezika čije su naredbe i skriptovi sintaktički kompatibilni ili bliski s programskom paradigmom Pure Data.

Vizualni programski jezik za sintezu digitalnom obradom signala u stvarnom vremenu, većinom korišten za stvaranje muzike, također za grafiku u stvarnom vremenu, video i interaktivnu umjetnost. <PRD>

Komentar

Purr Data je ogranak okružja PD-L2Ork koje je za projekt orkestra prijensnih računala razvio hrvatsko-američki skladatelj Ivica Bukvić.
Njegova je privlačnost u mogućnosti sinteze zvuka vizualnim "intuitivnim" programiranjem, povezujući objekte u spojeve, bez potrebe za zahtjevnim učenjem tekstovnih programskih jezika.

Purr Data je 2015. razvio Jonathan Wilkes, kako bi doskočio nekim ograničenjima grafičkog korisničkog sučelja.

Referencije

<WK>;  <PRD>