hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Digitalna obrada zvukovnog signala

Jezici

EN digital audio [signal] processing; NJ digitale Audiosignalverarbeitung; FR traitement numérique du son; TL Elaborazione digitale del suono;

Etimologija

digitalna + obrada zvukovnog signala

Definicija

Naziv za tehnologiju digitalne obrade signala, koja se isključivo bavi signalima kojima se reprezentira zvuk. Kompletan se proces odvija numerički, tj. digitalno, izravno u procesoru nekog računala.

Komentar

  • Pojmovna specifičnost termina je u tomu što se ova disciplina digitalne tehnologije bavi obradom zvukovnog signala, dakle tijeka zvukovnih podataka u stvarnom vremenu, i podliježe tomu specifičnim tehnološkim izazovima, za razliku od digitalne obrade zvukovne građe općenito, kojom se uglavnom tretira zvukovni zapis, u disociranom vremenu.
  • uz ovu specifičnost je vezano i to, što u obradi signala sve komponente, sustavi i moduli moraju biti kauzalni, tj. njihov odziv ne smije ovisiti o pobudi koja će se tek desiti u budućnosti, dok u digitalnoj obradi npr. zapisa to nije preduvjet.

Kritika

Zanimljivo je to da se u nekim jezicima (FR, TL) ova distinkcija između obrade signala i zvukovne građe općenito nije udomaćila ni u glazbenoinformatičkoj terminologiji.

Referencije

<FER>; <SDSP>;