hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

C++

Jezici

EN C++; NJ C++; FR C++; TL C++;

Etimologija

Naziv koji je izveden iz naziva jezika C i operatora za jedinično uvećanje.

Definicija

C++ (čitaj: ce plus plus) je naziv za kompilirani jezik više razine, stvoren za pisanje računalnih programa opće namjene, temeljen na jeziku C. Razvio ga je i kreirao 1979. Bjarne Stroustrup.

Njegove su osnovne osobine uporaba virtualnih funkcija i klasa programskih objekata , što omogućava visok stupanj recikliranja i prenamjene već postojećeg izvornog koda. To znači da je C++ kao jezik vrlo ekonomičan, a stupanj iskoristivosti softvera je visok. To ga čini korisnim i u glazbenoj informatici, koja raspolaže ograničenim razvojnim resursima.

Neka od najjačih programskih okružja, poput RTcmix objekata ili biblioteka RTaudio i Synthesis Toolkit, napisani su u jeziku C++.

Komentar

Jezik C++ doživio je do danas doživio pet iteracija razvoja. Danas važeći standard nosi naziv C++ 17.

Kritika

Ovaj se jezik često brka s (tradicionalnim) jezikom C, što može rezultirati traljavo napisanim programskim kodom koji se sastoji od nekritički pomiješanih elemenata jednog i drugog jezika. To u pravilu stvara softver nezadovoljavajućih performansi.

Referencije

<STR><C><APB>