hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

CSound

Jezici

EN CSsound;

Etimologija

od C (naziv programskog jezika) + EN: sound = zvuk

Definicija

Naziv za računalni programski jezik kreiran i razvijan u svrhu bavljenja zvukom, također ga se naziva zvukovnim kompilatorom blok sheme ili jezikom za zvukovno programiranje (EN: audio programming language). Naziv potječe ne samo odatle što je (za razliku od nekih ranijih jezika slične namjene) napisan u jeziku C , već i odatle što je i sintaksa samog naredbenog jezika srodna sintaksi jezika C. Csound predstavlja kompletan ekosistem okružujućeg softvera. (<SH>)

Povijest

Jezik i okružje je 1980-ih izvorno razvio i 1986 objevio novozelandski skladatelj i znanstvenik Barry Vercoe na Massachussets Institute of Technology, na temelju ranijeg jezika Music360, koji je kreirao Max Matthews (USP. MAX). 2006., s inačicom 5.0 Csound postaje višenastupni sistem (EN. re-entrant system) , u formatu programske biblioteke s javnim aplikacijsko programnim sučeljem (API) i slobodan softver, objavljen pod licencom LGPL, s mogućnošću da ga pozivaju i treći programi i programska okružja.

CSound tradicionalno uzima kao argumente dvije tekstovne datoteke: orkestarsku datoteku (EN: orchestra file), koja opisuje narav instrumenata i partiturnu datoteku (EN: score file), koja opisuje vremensku realizaciju zvukovnih događaja. Računalnom obradom ovih argumenata CSound generira zvukovnu datoteku ili zvukovni signal u realnom vremenu.
Od inačice 6.0 CSound kao za argument može primiti i objedinjenu .csd datoteku.

Komentar

Poput cmusic CSound ubrajamo u MUSIC-N obitelj računalno glazbenih okružja.

Referencije

<WK> : CSound;     <DCM> : 104;     <SH> : 242;