hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

CMusic

Jezici

EN CMusic;

Etimologija

od C (naziv programskog jezika) + EN: music = glazba ,
a moguće i C(omputer)Music

Definicija

Naziv za okružje programski jezik i zvukovni kompilator blok sheme koji je u i na temelju sintakse programskog jezika C 1980 na University of California San Diego razvio F. Richard Moore, a "prevodi datoteku partiture* u tijek uzoraka prikladnih za digitalno analognu pretvorbu"(<FRM>: 490).

Smatra ga se evolutivnim izdankom MUSIC-N obitelji računalno glazbenih okružja. Isti je detaljno opisan u knjizi "Elements of Computer Music"<FRM> i sažetije u "The Audio Programming Book"<APB>.

Komentar

Osnovni ustroj okružja potječe iz ideje spajanja funkcionalnosti elektroničke glazbe sa strukturom, tijekom izvođenja programa i međuprocesnom komunikacijom po uzoru na UNIX operativni sustav, u stvarnom vremenu.

*pod terminom partitura razumijeva se skript naredbi za ponašanje softverskih objekata, procedura i modula sadržanih u blok-shemi skladbe (en. score file) i ne smije se brkati s partiturom u smislu standardne glazbene notacije.

Referencije

<FRM>;    <WK>: CMusic;    <CRCA>;   <APB>: 9, 855;