hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Češljasti filter

Jezici

EN comb filter (effect); NJ Kammfilter; FR filtre en peigne; TL filtro pettine (filtro comb);

Etimologija

Definicija

Pojam s tri moguća značenja u akustici i glazbenoj informatici:
  • (1) Pazvuk koji nastaje kad se akustički putovi nekog zvuka i njegove refleksije razlikuju za iznos manji od najveće valne duljine ili općenito 1/16 sekunde. Tada reflektirani zvuk reagira s izvornim, tako što "pročešlja" njegov spektralni sadržaj, odn. dođe do interferencije, odn. mješanja, superpozicije i poništavanja bliskih spektralnih komponenti koje stoje u protufazi.
  • (2) Srodan pazvuk, koji nastaje u računalu pri miješanju izvornog i obrađenog signala s vremenskim kašnjenjem u obradi, i to većim od trajanja dvaju okvira (a manjim od 1/16 sekunde), bilo uslijed sporosti izračuna ili uslijed latencije sistema.

Komentar

U digitalnoj tehnologiji češljasti se filter implementira miješanjem izvornog signala s kopijom tog istog signala, propuštenog kroz liniju za kašnjenje. Područje matematičke analize na kojoj su zasnovani ovi softverski algoritmi naziva se jednadžbe diferencije.

Referencije

<CCRM>: Digital comb filter analysis (J.O. Smith)