hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Fortran

Jezici

EN fortran;

Etimologija

En. formula + translation ( = prijevod formula )

Definicija

Ime najstarijeg i najstabilnijeg univerzalnog kompiliranog višeg programskog jezika za znanstveno računalstvo. Razvila ga je, potaknuta rastućom kompleksnosti računalnih sistema, tvrtka IBM 1950-ih godina, čime je znatno pojednostavnjeno pisanje zahtjevnih računalnih programa. F. i danas dominira u pisanju programa za superračunala korištenih u meteorologiji, kristalografiji, računalnoj fizici, kemiji i inženjerstvu općenito.
Standard ovog jezika koji je odigrao presudnu ulogu u razvitku glazbene informatike, i sam se (sa specifikacijama pripadajućih kompilatora) razvijao kroz nekoliko generacija, svaka od kojih je donijela znatno unaprjeđenje funkcionalnosti u odnosu na onu prethodnu. Zadnja generacija nosi standard fortran 2018.

Komentar

1969. godine napisan je u fortranu MUSIC-V, prvi prijenosan glazbeni program koji se mogao pokrenuti na svim računalima koja su imala fortranski kompilator.
Mada se to može smatrati začetkom glazbene informatike, fortranski su se kompilatori kao komercijalni programi svojom visokom cijenom pokazali faktorom ograničanja budućeg razvoja.
Tek u sedamdesetim godinama, s izumom jezika C, na kojem nisu postojala materijalna autorska prava, već je bio akademska svojina, glazbena informatika je doživjela svoj procvat na sveučilištima u svijetu.

Referencije

<HPC>,60;   <CR>,715, 110;   <BR>, fortran ;   <RG>, 366-7;