hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

(umjetne) neuronske mreže

Jezici

EN (artificial) neural networks (ANN)*; NJ künstliche neuronale Netzwerke (KNN)*; FR réseau neuronal artificiel, réseaux neuronaux*;
TL rete neurale artificiale;
*(plural)

Definicija

Umjetne neuronske mreže, kolokvijalno nazvane neuronske mreže su računalni programi i sistemi općenito nadahnuti biološkim neuronskim mrežama, po ustroju i funkcionalnosti.
Imaju brojne namjene; ovisno o tipu mreže često se rabe u raspoznavanju oblika, predviđanju, optimizaciji i automatskom razvrstavanju. (<AC>)

Temeljni gradbeni element čini model neurona, koji se sastoji od objekta sa sučeljem za komunikaciju sa susjednim neuronima, tj.od:
  • propagacijske funkcije
  • aktivacijske funkcije i
  • izlazne funkcije
Među prve primjere n.m. u glazbi ubraja se HARMONET, računalni sistem za harmonizaciju melodija uz pomoć tri ponavljajuće se mreže sa skrivenim slojem te skupa pravila.
U algoritamskom skladanju namjene su brojne, a njihov opis i tumačenje nadilaze okvire ovog pojmovnika. Osnovni koncept n.m. kreće se oko implementacije tehnika strojnog učenja i njegove uloge u donošenju odluka. Temeljno se pitanje tiče faktora vremena i njegova prikaza. (<AC>: 214)

Kritika

*Naziv je naveden u pluralu zato što se termin takvime koristi u velikom dijelu stručne literature s područja računalne glazbe. Tehnički razlozi vjerovatno se nalaze u otvorenosti i ponavljajućem karakteru ovog modela.

Referencije

<AC>: 205-222;   <CR>: 904-5;   <BG>: 2003;