hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Omotač

Jezici

EN wrapper;

Etimologija

od EN wrap = omotati, zaviti

Definicija

Naziv za vrstu ili dio softverskog programa koji pruža elemente nekog programskog jezika (npr. funkcije, objekte, definicije matematičkih konstanti) u formi i sintaksi nekog drugog programskog jezika.

Opći primjer je korištenje aplikacijsko programskog sučelja (API) jezika C "omotanog" u modul nekog jezika za skriptiranje (tj. proširanje jezika python ili Tcl).
Ovakvo omatanje pruža programerima dostup do takvog sučelja izravno iz tih jezika umjesto da se programi pišu u jeziku C. (<APB>)

Komentar

Najčešće su "omotavani" jezici C i C++. Jezik C je zbog svoje proceduralne naravi iznimno precizan u zadacima viskokih performansi, ali je iz istih razloga verbozan i često repetitivan. Primjeri u glazbenoj informatici su ptyhon moduli okružja RTCmix i sučelje okružja Pd.

Kritika

U hrvatskom književnom jeziku termin je semiotički blizak pojmu "ovojnica", koji je u elektroakustici starijeg, predinformatičkog podrijetla, a označava neka svojstva vremenski promjenjivih signala i s kojim se ne smije brkati.

Referencije

<APB>: 877